Контакти

Уроците по тенис се провеждат в Тенис център “Томси” ул. „Одрин“ 301, 8015 Северна промишлена зона, Бургас.

Телефон за връзка с треньорите 0888232397.