Сервис: 4 от 6 сервиса в избрана половина
Tagged Tags:

Сервис с континентален хват в избрана половина от полето. Целта е покрита, когато детето разбира разликата между слайс, плосък и кик сервис и успее да вкара 4 от 6 сервиса с всеки от тях.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас