Ловкост и моторика: Хвърляне надалеч

Хвърлящото движение над глава е в основата на сервиса. Упражнението изисква детето да успее да прехвърли мрежата от задна линия със странична постановка и участие на краката и двете ръце в ускоряването...

Научете още >>