Ловкост и моторика: Хвърляне надалеч
Tagged Tags:

Хвърлящото движение над глава е в основата на сервиса. Упражнението изисква детето да успее да прехвърли мрежата от задна линия със странична постановка и участие на краката и двете ръце в ускоряването на топката.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас