Основна линия: Жива топка с треньор
Tagged Tags:

4 от 6 топки по диагонал или правата след взето (и обявено на глас) решение. Треньорът подава първа топка. Играе се до грешка.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас