Посрещане: 4 от 6 ретура
Tagged Tags:

Успешно изпълнени поне 4 от 6 ретура с изпълнение на сплит стъпка. Може да сервира треньорът или партньор с добър сервис. Върнатите топки трябва да попаднат в очертана зона в краката на сервиращия.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас