Посрещане: 4 от 6 ретура

Успешно изпълнени поне 4 от 6 ретура с изпълнение на сплит стъпка. Може да сервира треньорът или партньор с добър сервис. Върнатите топки трябва да попаднат в очертана зона в краката на...

Научете още >>

Сервис: 4 от 6 сервиса

4 от 6 успешни сервиса в правилното поле. Внимаваме за странична постановка и континентален хват. Завършването на замаха трябва да бъде ниско встрани с евентуално хващане в другата ръка.

Научете още >>

Ловкост и моторика: Хвърляне надалеч

Хвърлящото движение над глава е в основата на сервиса. Упражнението изисква детето да успее да прехвърли мрежата от задна линия със странична постановка и участие на краката и двете ръце в ускоряването...

Научете още >>

Основна линия: 4 от 6 топки кроскорт или по линията

4 успешно изиграни топки след взето (и обявено при сплит стъпката) решение за диагонал или права. Топките подава треньора от кош, като зоните за попадение са предварително очертани. Внимаваме за постановката с...

Научете още >>

Игра на мрежата: 6 бекхенд/форхенд волета в зона

Упражнението изисква 6 поредни волета с континентален хват в очертано поле. Топките подава треньора от кош. Внимаваме за ранно вземане на топката пред тялото с почти вертикална ракета и късо “подсичащо” движение.

Научете още >>