Игра на мрежата: 6 волета с две ръце
Tagged Tags:

Успешно изиграни 6 поредни волета със странично придвижване близо до мрежата. Ракетата с държи с длани за шийката, за да стимулираме завъртане на раменете и удари встрани от тялото.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас

1 comments

Comments are closed.