Ловкост и моторика: Скачане на въже
Tagged Tags:

Скачането на въже е изключително полезно упражнение за загрявка в нашия спорт. Развива ритъма и координацията на горната и долната половини на тялото.

Цветан Цветанов

Треньор Бургас, тел 0888232397